Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Altombolig
SvD
Energi net
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 07. november 2017

Solcellsbidraget höjs betydligt 2018

Regeringen föreslår en höjning av det statliga investeringsstödet för solceller i sin budgetproposition för 2018. Regeringskansliet meddelar att budgeten ökar årligen till 915 miljoner kronor och stödet ökar från 20% till 30% av investeringskostnaden.

Om du inte redan visste så är solcellsbidraget (även kallat solcellsstöd och investeringsstöd) ett statligt bidrag som man har kunnat söka vid installation av solceller sedan 2009.

Solcellsbidraget ökas i både budget och ersättningsnivå

Höjningen innebär både en budgetökning och en ökning av ersättningsnivån av det så kallade solcellsbidraget som kan sökas vid installation av solceller.

Enligt budgetförslaget ökar budgeten med hela 525 miljoner kronor. Detta innebär att den totala budgeten per år stiger till 915 miljoner kronor från nuvarande 390 miljoner kronor. Årsbudgeten för åren 2018 till 2020 är således 915 miljoner kronor, detta är en ökning på 135% från den nuvarande budgeten.

Regeringen sätter också in 200 miljoner kronor i budgeten för solcellsbidraget redan i år för att påskynda de långa kötider som har präglat ansökningsprocessen för stödet i takt med att det har blivit populärare med solceller i Sverige.

Detta ger därmed bättre förutsättningar för att snabbare få utbetalt det bidrag du ansöker, redan i år!

Solcellsbidraget har fluktuerat de senaste åren

Stödprocenten har fluktuerat genom åren, ursprungligen var den 35% varefter den föll till 20%. Det nya förslaget skulle innebära ett nytt uppsving. Privatpersoner skulle nu kunna få samma mängd stöd som företag, som har kunnat ansöka om 30% stöd på investeringskostnaden sedan 2015.

Solceller kommer att spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem. Idag står 3 000 hushåll i kö för att ta del av regeringens solinvesteringsstöd. Därför lägger vi 200 miljoner kronor redan i höst och ytterligare 525 miljoner kronor nästa år för att ta bort kön och öka takten i utbyggnaden.”
-Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Se Regeringens hemsida för det officiella pressmeddelandet.

För mera information om den nuvarande situationen för solcellsbidraget och hur du ansöker, läs Greenmatch sida Solceller: Bidrag och stöd

Vad innebär ökningen för dig som vill installera solceller?

Målet med satsningen på investeringsstödet är att försnabba kötiderna och öka mängden beviljade ansökningar. Så chansen att bli beviljad investeringsstöd ser ut att bli större och mängden bidrag man kan få blir högre, och ifall kön försnabbas får man också sitt investeringsstöd snabbare. Satsningen kommer antagligen att göra stödet mera lockande gentemot rotavdraget.

Är satsningen på investeringsstödet tillräcklig?

I takt med att solcellsanläggningar blir allt vanligare är det också flera som ansöker varje år, dessutom vill regeringen också genom denna satsning främja användningen av solceller. Vilket naturligtvis är en bra sak men förhoppningsvis är budgetökningen tillräcklig för att tillmötesgå den växande populariteten.

I grafen nedan kan vi se statistik från Svensk Solenergi angående ökningen av installerad solcellskapacitet i Sverige från 2012 till 2015, mätt i megawatt.

Graf angående ökningen av solcellskapacitet i Sverige från 2012 till 2015

Varje år har kapaciteten ökat markant, vilket betyder att mängden solcellsanläggningar också ökat. Så budgetökningen är väldigt tidsenlig ifall vi vill fortsätta att förstärka fotfästet för förnybara energikällor på den svenska marknaden, och om förslaget godkänns av riksdagen så är utgångspunkten för användningen av solceller mycket bra.

Är ökningen garanterad?

Viktigt att poängtera är att detta är en del av regeringens budgetproposition inför 2018 och i formell mening ett förslag än så länge. Riksdagen måste alltså godkänna budgetpropositionen för att satsningen på investeringsstödet ska träda i kraft. Budgetökningen på 200 miljoner för i år är dock inte bunden till detta.

Enligt Fredrik Hannerz, politiskt sakkunnig vid utrikesdepartementet, ser regeringen inga hinder för att riksdagen inte skulle godkänna budgetpropositionen och hanterar därför satsningen på solcellsbidraget som något som absolut kommer att ske.

Vi bör dock komma ihåg att det är riksdagsval i Sverige nästa år och om vi får en ny regeringskonstellation är det inte garanterat att satsningen prioriteras efter valet.

Men i nuläget ser situationen för solcellsbidraget och solcellsanvändning i Sverige ljus ut. Vi på Greenmatch hoppas verkligen att det inte uppstår några hinder för denna satsning och att gröna energikällor fortsätter att stärka sitt fotfäste inom den svenska energiproduktionen.