Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Altombolig
SvD
Energi net
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 02. december 2016

Jordvärme billigast i Alingsås

Billigaste och grönaste uppvärmningsalternativen i Alingsås

Invånarna i Alingsås har tillgång till el från förnybara energikällor och miljövänlig fjärrvärme. Detta ger bra förutsättningar för värmepumpar, såsom jordvärme och bergvärme. Olika värmekällor har sina för- och nackdelar, men vilken som passar bäst för var och en beror på vad personen prioriterar. Greenmatch presenterar de billigaste och grönaste alternativen för uppvärmning i Alingsås.

Jordvärme billigast i Alingsås

Karta över Sverige och Alingsås. Bergvärme och jordvärme är effektiva och bra uppvärmningssystem i Alingsås.Den genomsnittliga elförbrukningen i svenska villor och radhus är cirka 25 000 kWh per år. I ett sådant hus går cirka 15 000 kWh till uppvärmning. Därmed kommer jämförelsen att utgå från dessa nyckeltal.

Med dessa grundantaganden kan man genom Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens (SKVP) kalkyl se vilket värmesystem som är det billigaste systemet för en normalstor villa eller radhus i Alingsås. Resultaten nedan baserar sig alltså SKVP:s JFK Online kalkyl.

Det framgår att jordvärme är den billigaste lösningen i längden, trots att investeringen är det näst största av de olika värmesystemen. Årskostnaden är beräknad enligt en avskrivningstid på 20 år. Totalkostnaden för jordvärme beräknas uppgå till 132 000 kronor.

Mindre el - mer värme!

Orsaken till markvärmepumparnas låga driftskostnader är det höga SCOP-värdet. Bergvärme kommer som tvåa eftersom investeringskostnaden är aningen högre, men bägge systemen förväntas ha ett SCOP-värde på 4 i Alingsås.

SCOP-värdet beskriver alltså hur mycket värmeenergi värmepumpen producerar för varje förbrukad kilowatt el.

Vad säger värdet om SCOP om värmepumpen? När 1 kWh el förbrukas, skapas 4 kWh värmeenergi

Värmepumparnas rörliga kostnaderna påverkas därmed av elkostnaderna. SKVP:s kalkyl antar att elpriset (inkl. moms) i Alingsås är 1,13 kronor. Notera dock att elpriset kan variera beroende kontraktet du har, så det lönar sig att kolla om detta motsvarar priset i ditt elavtal.

Ska jag installera jordvärme eller bergvärme i Alingsås?

Jordvärme rekommenderas generellt till Mellan- och Sydsverige om tomten tillåter. Detta eftersom risken för att marken fryser ända ner till kollektorslangen är minimal. Om du har en liten tomt är det bergvärme som gäller, eftersom den inte kräver lika stor tomtyta som jordvärme.

Fördelen med bergvärme är att den inte kräver stor tomtyta och att den inte är beroende av klimatet, vilket är orsaken till dess popularitet i norra Sverige. Investeringskostnaden för bergvärme är aningen högre, men driftskostnaden är låg och livslängden är lång. Om du har förutsättningarna för jordvärme, kan det dock vara ett smartare beslut, eftersom totalkostnaden i vanliga fall är lägre.

Miljövänlig uppvärmning i Alingsås

Värmepumpar är också ett bra alternativ för personer som värnar om miljön. Detta eftersom värmepumpar får ut mycket mer energi från den energi de förbrukar. Även här är SCOP-värdet en bra indikation på hur mycket elförbrukningen kan minskas om uppvärmningen sker genom direktverkande el.

Dividera elförbrukningen som går till uppvärmning med SCOP-värdet så får du en bra indikation på vad besparingen kommer att bli. Notera dock att det är en indikation som kan variera för varje unika hus och installation.

Enligt kalkylen är fjärrvärme och pellets de dyraste alternativen i Alingsås. Enligt jämförelsekalkylen kan deras årliga driftskostnad vara omkring 7000 kronor högre jämfört med markvärmepumparna.

Pellets och fjärrvärme grönast i Alingsås

Om hållbarhet föredras framför billigare lösningar, så är pellets och fjärrvärme de bästa alternativen. I Alingsås produceras fjärrvärme huvudsakligen genom biobränsle, vilket gör det till ett mycket hållbart alternativ i kommunen.

Skillnaden i årliga koldioxidutsläpp mellan markvärmepumpar och exempelvis fjärrvärme är cirka 200 kg per år. SKVP:s kalkyl utgår från att värmepumparna drivs av Nordisk Elmix som skapar 126g fossil koldioxid per kWh.

Om du däremot producerar egen el med solceller så kan du i kombination med en värmepump uppnå fossilfri värmeproduktion. Alternativt kan du även köpa aningen dyrare miljömärkt el för att minska på utsläppen som skapas i uppvärmningen med din värmepump.

Ett grönt fält i Sverige

4 steg för att installera jordvärme eller bergvärme i Alingsås

Här presenteras kort och koncist vad du ska göra för att skaffa jordvärme eller bergvärme i Alingsås:

  1. Beslut: Är jordvärme eller bergvärme ett bättre alternativ för dig?
  2. Beställ flera offerter genom att fylla i Greenmatch:s formulär.
  3. Anlita en certifierad installatör.
  4. Ansök om tillstånd från kommunen. Kostar 2850 kronor (år 2016).

När allt detta är gjort måste du bestämma datum för installation. Installationen för markvärmepumpar kräver oftast 1-3 dagar beroende på anläggningens storlek och andra faktorer som kan påverka arbetsprocessen.

Ansök om tillstånd i god tid eftersom behandlingstiden kan vara lång. Alingsås kommun rekommenderar att ansökan skickas in 6 veckor innan planerad installation.

Notera att om du väljer bergvärme ska du bekanta dig med reglerna som påverkar exempelvis energibrunnens placering. De allmänna riktlinjerna är fastställda av SGU i Normbrunn 07. Dessa regler gäller även i Alingsås. Enligt Normbrunn måste du exempelvis se till att avståndet till grannens energibrunn är minst 20 meter och 30 meter till närliggande vattenbrunn.

Installera jordvärme eller bergvärme i Alingsås

Som det framgår i denna artikel så är både jordvärme och bergvärme mycket bra uppvärmningsalternativ i Alingsås. För att du ska få bästa pris och kvalitet ska du därför fylla i vårt formulär, så får du upp till fyra kostnadsfria offerter från våra lokala leverantörer!