Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 23. januari 2019

Beräkna priser för luft-vattenvärmepump

Kostnader för värmepump, inomhusmodul och installation.

En luft-vattenvärmepump använder utomhusluften för att värma upp huset och varmvattnet. Med en luft-vattenvärmepump kan den årliga uppvärmningskostnaden sänkas med upp till 70 procent. Installationen kräver varken borrhål eller slingor i marken, därför är den totala kostnaden lägre jämfört med bergvärme och jordvärme. 

Så beräknar du priset

Ett luft-vattenvärmesystem består av en utomhusdel och en inomhusdel. Till utomhusdelen räknas värmepumpen som ska placeras intill husväggen. Inomhusdelen sköter styrningen av värmepumpen, hit räknas elpannan och varmvattenberedaren. Det vanligaste är att inne- och utedelen levereras som ett komplett paket från samma leverantör. Men om du har en fungerande elpanna kan det räcka med att köpa en luft-vattenvärmepump som kopplas till systemet genom så kallad dockning.

Spara mer med rätt dimensionering

Effekten i en värmepump är avgörande för priset, en värmepump med större effekt kostar mer. Effekt mäts i enheten kW och ger ett mått på värmepumpens arbetskapacitet. I motsats till vad många tror ska en optimalt dimensionerad värmepump inte täcka 100 procent av husets värmebehov. Att låta värmepumpen förse huset med all värme är helt enkelt inte lönsamt jämfört med att komplettera med elpatron vid kallare temperaturer. Dessutom blir värmepumpen onödigt dyr.

Energimyndighetens tumregel anger att värmepumpen ska täcka cirka 60-70 procent av det maximala effektbehovet vid kalla temperaturer. Detta innebär att värmepumpen står för cirka 90 procent av det totala behovet av värme och varmvatten under ett helt år.

Effektbehovet påverkas bland annat av husets isolering, storlek, byggår, geografiskt läge och planlösning. För att få rätt dimensionering är det lämpligt att rådfråga installatören som kan ta hjälp av ett beräkningsprogram för att räkna ut effektbehovet.

Prisexempel för en normalstor villa

I en villa med 25 000 kWh i årsförbrukning kan en värmepump med 5 kW i effekt leverera 21 500 kWh. De resterande 3 500 kWh kompletteras med en elpatron till en förhållandevis låg kostnad. Kostnad för en luft-vattenvärmepump av denna storleken är mellan 40 000 och 50 000 kronor.

Priset för inomhusmodulen varierar beroende på modell, varumärke och funktion. En komplett inomhusmodul med varmvattenberedare kostar mellan 20 000 till 30 000 kronor. En modul som enbart sköter styrningen av luft-vattenvärmepumpen kostar cirka 10 000 kronor.

Om värmepumpen ska kopplas till en befintlig panna och varmvattenberedare tillkommer kostnader för dockning och injustering. Om den befintliga pannan byts ut tillkommer kostnader för bortforsling och demontering.

Läs också: Bäst i test: Luft-vattenvärmepumpar i olika prisklasser

Faktorer som påverkar priset på luft-vattenvärmepumpen

När du väljer luft-vattenvärmepump är det lämpligt att jämföra tekniska data för att ta reda om pumpen har en lämplig funktion, effekt och dimension. Värmefaktorn (COP eller SCOP) ger en indikation på värmepumpens effektivitet. Om värmefaktorn anges som ett COP-värde, till exempel 4,0, anses värmepumpen ha förmågan att producera 4 gånger mer energi jämfört med den energi som går åt för driften av pumpen. Till skillnad från COP-värdet, som utgår från en bestämd utomhustemperatur, baseras SCOP-värdet på årsbasis vilket anses ge en mer rättvisande bild av den möjliga energibesparingen.

COP_1-4

Dessa värden är framtagna i laboratoriemiljö och syftar till att ge en indikation på hur mycket mer energi värmepumpen kan generera under ideala omständigheter. Därför ska COP- och SCOP enbart tolkas som riktvärden som inte nödvändigtvis återspeglar den egentliga lönsamheten i ett installerat system.

Det högsta SCOP-värdet ger per automatik inte den största besparingen. Om värmepumpen är feldimensionerad blir energibesparingen inte högre bara för att SCOP-värdet är högt. Dessutom kan SCOP-värdet baseras på klimatförutsättningar som inte gäller för de förutsättningar som råder där du bor. Rådfråga därför din installatör för att få en bättre uppfattning om hur stor energibesparing du kan förvänta dig från luft-vattenvärmepumpen.

Smartare drift med en inverterstyrd värmepump

En inverterstyrd luft-vattenvärmepump innebär att kompressorn automatiskt justerar produktionen av värme efter det aktuella värmebehovet. När utomhustemperaturen sjunker och värmebehovet blir större arbetar värmepumpen mer intensivt. När utomhustemperaturen stiger igen regleras varvtalet automatiskt så att värmepumpen arbetar mindre. Med hjälp av denna teknik minskar värmepumpens eneriförbrukning vilket leder till en ökad besparing. I dag är nästan alla luft-vattenvärmepumpar inverterstyrda vilket innebär att denna funktion inte har någon större påverkan på priset.

Bättre distribution med en fläktkonvektor

Om huset har en sluten planlösning med avskilda ytor såsom garage och källare kan det behövas fläktkonvektorer för en jämnare och mer effektiv distribution av värmen från luft-vattenvärmepumpen. En fläktkonvektor ansluts till de vattenburna radiatorerna och monteras i takhöjd eller på golvet. Med hjälp av en fläktkonvektor reduceras framledningstemperaruren i det vattenburna systemet, vilket generar en högre besparing. En fläktkonvektor kostar cirka 5 000 kronor styck.

Kostnad för installation

Installationen av en luft-vattenvärmepump måste göras av en fackman. Kostnaden för installation och injustering kommer variera beroende på värmepumpens storlek och beroende på om en ny eller befintlig panna kopplas till systemets utomhusdel. Utformningen av systemet påverkar också priset på installationen. Kostnaden ökar vid mer omfattande installationer som exempelvis anslutning av fläktkonvektorer eller om systemet ska dockas till en pool. Priset för installation i en normalstor villa brukar hamna mellan 20 000 till 30 000. Arbetskostnaden minskar vid tillämpning av rot-avdraget.

Pris för luft-vattenvärmepump inklusive installation

Priset för ett komplett system med inomhusmodul för varmvattenberedare och styrning landar omkring 70 000 kronor. Med tillkommande arbetskostnader för installation och injustering blir slutpriset cirka 90 000 kronor.

Beställ offerter

Beställ offerter för att få mer precisa uppgifter om vilka priser som gäller för installation av luft-vattenvärmepump i ditt hus. Energimyndigheten rekommenderar att du plockar in offerter från minst tre leverantörer. På offerten ska det även ingå en besparingskalyl där det framgår hur stor energibesparingen kan bli. Beställ upp till fyra kostnadsfria offerter genom att fylla i formuläret längst upp till höger.

Läs mer: Så får du de bästa offerterna på luft vatten värmepumpar