Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 22. oktober 2018

“Rot avgör inte om investeringen är lönsam”

Så tycker 5 leverantörer av värmepumpar och solceller om sänkningen.

I regeringens budgetförslag för 2016 ingår en sänkning av rot-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Beslutet att sänka rot uppges ha orsakat en rush på installatörer och hantverkare inom bygg- och VVS-branschen. Branschorganisationerna inom rot-sektorn uppmanade nyligen regeringen att slopa den planerade sänkningen för att bibehålla sysselsättningen och stärka flyktingars möjligheter på arbetsmarknaden.

De leverantörer av värmepumpar och solenergi som GreenMatch tillfrågat uppger att efterfrågan har varit hög under hösten. Många kunder har varit måna om att få installationen färdig före årsskiftet. Däremot anser flera leverantörer att skattesubventioner inte bör påverka kundens incitament att installera en värmepump eftersom investeringen fortfarande är lönsam på sikt. 

Fem röster om sänkningen

Nedan svarar leverantörer, säljare och installatörer av värmepumpar och solenergi på frågan om de upplevt en ökad efterfrågan med anledning av beslutet att sänka rot. 

Patrik Thorén, Thorén Bergvärme

- Generellt sett är det högsäsong från semestern fram till nyår. Just i år har efterfrågan varit högre än normalt under hela året och det beror definitivt på att man flaggat för en sänking av rot. Den som hör av sig nu är dessvärre sent ute. Jag kan tycka att stressen att bli klar före årskiftet är onödig. Oavsett storleken på rot-avdraget är bergvärme en väldigt lönsam investering. Lönsamheten är i bergvärmens förtjänst, inte rot.

Bengt-Arne Eriksson, Bosch Thermoteknik AB

- Det märks att det finns ett stort tryck från kunderna på våra installatörer just nu. När jag pratar med installatörer och annat folk i branchen märker jag också att det finns en viss oro för hur det kommer bli efter sänkningen.

Joakim Andersson, Emenko AB

- Våra kunder nämner ofta rot-avdraget i samtal med oss, många vill veta hur det kommer bli efter nyår. Jag tror dock inte att sänkningen kommer att påverka branchen nämnvärt eftersom den egentliga prisskillnaden blir ganska liten sett till den totala investeringen. Folk kommer fortfarande behöva värme!

Sture Aludden, Bergvärmetjänst i Norr

- Det har varit rusning under hela hösten. Många kunder köper våra tjänser även om de vet att vi inte kommer hinna borra före årsskiftet. Själva behovet av att installera värmepump påverkas egentligen inte av rot, efterfrågan kommer därför vara densamma sett över tid. Men den här typen av förändringar skapar en obalans i arbetet. Vi har för mycket att göra nu och kommer troligtvis att ha för lite att göra efter nyår.

Bernth Nyberg, Aktiv Sol i Nöbbele

- Det stämmer att efterfrågan har ökat under hösten men då ska man komma ihåg att intresset för solel har ökat i allmänhet. Rot-avdraget är givetvis viktigt, men det är enbart 5-10 procent av mina kundförfrågningar som är i desperat behov av att få installationen genomförd före årsskiftet. De flesta är ute i god tid så det blir ingen större rush före nyår.

Ökad efterfrågan skapar obalans i arbetet

Leverantörerna bekräftar att beslutet att sänka rot-avdraget har lett till ökad efterfrågan. Samtidigt poängterar leverantörerna att värmepumpen fortfarande är lönsam på längre sikt. En leverantör påpekade också att den här typen av förändringar gör det svårare att planera arbetet för småföretagare inom branschen.

Så påverkas kunden av sänkningen

Att installera värmepump eller solenergi är en investering vars lönsamhet kan mätas genom en beräkning av återbetalningstiden. Denna beräkning görs genom att dela installationskostnaden med den årliga energibesparingen. Sänkningen av rot-avdraget resulterar därmed i en något längre återbetalningstid.

Räkneexempel

Återbetalningstiden för bergvärme påverkas av bostadens energibehov, värmepumpens effektivitet (SCOP) och nuvarande elpriser. I följande exempel har vi räknat med en total kostnad på 140 000 kronor för ett färdiginstallerat bergvärmesystem med SCOP-värde 3. Av denna summa utgör arbetskostnaden 45 000 kronor. Med nuvarande utformning blir rot-avdraget 22 500 kronor vilket innebär en total kostnad på 117 500 kronor.

 Bergvarme Rot

Om kostnaden per kWh är 1,20 kronor inklusive skatt blir den årliga energibesparingen 16 000 kronor för en villa som har en årlig förbrukning på 20 000 kWh. Det innebär en återbetalningstid på cirka 7,3 år.

Med ett rot-avdrag på 30 procent blir avdraget 13 500 kronor, vilket innebär att den totala kostnaden blir 126 500. Den ökade installationskostnaden leder i sin tur till att återbetalningstiden förlängs till 7,9 år.

I exemplet innebär sänkingen av rot att installationskostnaden ökar med 9 000 kronor vilket motsvarar ett halvårs förskjutning av återbetalningstiden. På det hela taget påverkas därmed kunden marginellt, eftersom en värmepump har en förväntad livslängd på upp till 20 år.