Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 05. november 2018

Energimärkning för värmepumpar

Från den 26.09.2015 får även värmepumpar energimärkning

Energimärkning underlättar köp av värmepump

EU införde energimärkningskrav på en del produkter redan 1995. Energimärkningskraven har främjat innovation genom att uppmuntra producenter att uppfylla energikraven. Därför har EU infört energimärkningssystemet på allt fler produkter, bland annat för värmepumpar.

De nya energimärkningskraven kommer att underlätta ditt köpbeslut eftersom etiketten ger dig information om:

  • Effektivitet
  • Energiförbrukning
  • Ljudnivå
  • Eventuella kombinationer av andra uppvärmningsprodukter

Energimärkningskrav för värmepumpar inleds från och med 26 september 2015. Detta innebär att värmepumpar kommer att ha samma etiketter som exempelvis tvättmaskiner, kylskåp och andra produkter som har haft energimärkningskrav redan i flera år.

Fyll i formuläret till höger så matchar vi dig med våra samarbetspartners i ditt område. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Energimärkningsetiketten för värmepumpar

Energimärkningsetiketten har samma utseende som tidigare och kan läsas av alla EU-medborgare oavsett vilket modersmål personen har. Gällande värmepumpar kommer det dock att finnas två olika skalor beroende på produkten.

Värmepumpar kommer att jämföras i två olika skalor:

  • Rumsuppvärmning kan som bäst vara A++ 
  • Uppvärmning av tappvatten kan som bäst vara A.

Den nya energimärkningen kommer även att beakta system som är kombinationer av flera system. En värmepump kan exempelvis stå för både rums- och vattenuppvärmning, samt dessutom kopplas samman med solfångare. Dessa kombinationer kan som bäst uppnå energimärkningen A+++.

Energimärkning _uppvärmningsprodukter _värmepump

Från etiketten framgår även om produkterna är kombinationer av flera system. Genom att se på färgskalan kan man se hur energisnål produkten är, ju bättre energimärkning produkten har, destu mindre är dess driftkostnader.

De nya ekodesignkraven innebär att de produkter som inte uppfyller kraven inte får säljas. EU har som mål att minska på energiförbrukningen med 20 procent fram till år 2020. De nya ekodesignkraven är en av flera program som bidrar till att uppnå målet, genom att ställa striktare krav för energirelaterade produkter.

Det nya ekodesigndirektivet kommer att påverka både importörer och återförsäljare, eftersom de ansvarar för att alla produkter är markerade med energimärkningsetikett. Energimärkning ska även framgå i reklam, offerter och på internetbutiker.

Nya ekodesignkraven tillsammans med energimärkning kommer med andra ord att underlätta ditt köpbeslut och säkerställa trovärdig produktinformation, även om du inte har god kännedom om produkterna ifråga.

Läs också: Beställa offert på bergvärme eller luft-vattenvärmepump?