Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 13. december 2018

Solcellsstödet fortsätter - 150 miljoner tillkommer 2016

Räcker pengarna till alla?

150 miljoner kronor till solcellsstöd under 2016

Den 15 april presenterade regeringen den nya budgeten. Den positiva nyheten är att solcellsstödet kommer fortsätta att betalas ut under 2016. Den negativa nyheten är att denna summa inte kommer räcka till alla som ansöker om solcellsstöd.

Köerna växer och kanske är det som Johan Öhnell påpekar - att solcellsstödet har mist sin funktion för privatpersoner. Medan du med solcellsstödet idag kan ansöka om 20 procent i subventionering, motsvarar rotavdraget ett ekonomiskt bidrag på omkring 15 procent av totalkostnaden för installation av en solcellsanläggning.

  • Idag kan privatpersoner få upp till 20 procent av kostnaden subventionerad vid installation av solceller.
  • Företag kan däremot få 30 procent subventionering på solcellerna. 
  • Den högsta summan som kan utbetalas är 1,2 miljoner kronor per anläggning.


Solcellsbranschen växer mycket snabbt med en årlig ökning på 40 procent, vilket också har avspeglats i mängden installerad effekt solceller. I Sverige är det ännu relativt dyrt att producera el med solceller. Kostnaden per kilowattimme (kWh) är betydligt dyrare jämfört med elproduktion från vindel.

En vit villa med solceller på taket

Solcellernas paradox: Utbud och efterfrågan

Anledningen till att elproduktion från solceller är relativt dyr i Sverige har främst två orsaker:

  1. Svenska elpriser är fortfarande väldigt låga i jämförelse med till exempel Danmark. Medan snittpriset per kWh är 130 öre i Sverige, är motsvarande pris i svenska kronor ca 248 öre i Danmark.

  2. Antalet aktörer som säljer och installerar solceller i Sverige är fortfarande relativt få. En större efterfrågan kan minska priset på solcellerna och kostnaden för installationen av dessa.

Trots att priset på solceller har minskat med omkring 80 procent från 2008 till 2012, kan priserna bli ännu lägre. För att detta ska vara möjligt krävs alltså en högre efterfrågan på solceller. Med tanke på dagens elpris blir dock återbetalningstiden för en mindre solcellsanläggning drygt 10 år, om solcellsstöd inte utnyttjas.

Goda nyheter: Allt fler privatpersoner, bostadsföreningar och lantbruk beställer offerter på solceller via GreenMatch. Det kan du också göra!

Fyll i formuläret på denna sida för att beställa skräddarsydda offerter på solceller.Vem ansöker om solcellsstöd?

Det inkommer ansökningar om bidrag vid installation av solcellsanläggningar från hela landet. Södra Sverige är i högre grad representerat, medan Norrbotten och Västerbotten har haft relativt få ansökningar.

Västra Götaland toppar listan för antal inkomna ansökningar, med sina 1360 inkomna ansökningar från 2009 fram till mars 2015. Med 1214 ansökningar kommer Skåne på en andraplats, och tredjeplatsen leds av Stockholms län med 931 ansökningar.

Dessa ansökningar är varken beviljade eller utbetalade. Hur många ansökningar som beviljats och betalats ut i ditt län kan du se i diagrammet nedan. 


Infografik om solcellsstödet

Kommer det utlovade solcellsstödet räcka till?

Under 2014 växte solcellsbranschen i Europa med 40 procent, vilket effektivt har lett till lägre priser på marknaden. Från andra länder, såsom Tyskland, Japan och Danmark, kan det också påvisas att statliga subventioner verkar som en positiv dragkraft i omställningen mot fler solcellsanläggningar.

150 miljoner kronor utlovas under 2016. Samtidigt hade Länsstyrelsen fram till mars månad beviljat utbetalningar på 467 miljoner kronor, medan endast 360,7 miljoner har betalats ut. Omkring 100 miljoner ligger alltså i dagsläget och väntar på att bli utbetalda från den nuvarande budgeten.

Denna data gäller enbart de ansökningar som beviljats för solcellsstöd. Det finns desto fler ansökningar som väntar på att bli godkända. Som statistiken ovan visar (se diagram), finns det ett högre tryck på solcellsstödet i vissa län. Likaså är ansökningar fler i de län som har en hög befolkningstäthet.

Handläggningstiden för solcellsstöd ligger idag på omkring 1,5 år. Sveriges Radio rapporterar att man i Västra Götaland nu behandlar ansökningar som inkom i augusti 2013. Anledningen är att intresset har varit enormt, samtidigt som det inte finns tillräckligt med pengar. Under 2015 finns 50 miljoner tillgodo för utbetalningar, och under 2016 ska som sagt 150 miljoner kronor betalas ut. Samtidigt motsvarar det ansökta anslaget idag 580 miljoner. Ekvationen går således inte ihop.

Ska man då söka rotavdrag?
Andreas Gustafsson från Energimyndigheten gjorde ett uttalande i Sveriges Radio:
- Ja, man kan ju söka. Man vet ju inte om regeringen kommer att skjuta till mer pengar i framtiden och då har man möjlighet att ta del av dem.

Andra röster om prognosen för solceller

Det fortsatta, men begränsade, solcellsstödet väcker många reaktioner bland branschfolk och intresseorganisationer. Samtidigt som solcellsstödet välkomnas av många, riktar man kritik mot förslaget till förhöjd skatt på produktion av solel.

Köerna växer och kanske är det som Johan Öhnell påpekar - att solcellsstödet har mist sin funktion för privatpersoner. Medan du med solcellsstödet idag kan ansöka om 20 procent i subventionering, motsvarar rotavdraget ett ekonomiskt bidrag på omkring 15 procent av totalkostnaden för installation av en solcellsanläggning.

Vi välkomnar det utökade solcellsstödet på 150 miljoner kronor men är kritiska till den höjda skatten på solcellsanläggningar som motverkar stödets syfte. När det gäller satsningen på en klimatomställning räcker knappast de anslagna pengarna – flera miljarder behövs.
Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF

När det gäller solceller är regeringens förslag en besvikelse. Med tanke på att det redan ligger ansökningar på 600 miljoner i kö hos länsstyrelserna så innebär dessa pengar att det inte finns stimulans för att skicka in nya solcellstödsansökningar. Därutöver sätter regeringen käppar i hjulet för större solcellssatsningar på till exempel skoltak och bostadsbolag genom att begränsa skattebefrielsen till max 140 kW. Det innebär att många tak i söderläget inte kommer att få solceller på taket.
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare

Stödet är dock rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker och just nu är det många som står på kö.
Nesrin Elsaleh, handläggare på Länsstyrelsen i Halland

Solen är globalt en mycket stor förnybar energiresurs och användningen har också ökat kraftigt de senaste åren. Med ytterligare medel till investeringsstödet stöttar vi kommersialiseringen av solceller i Sverige. Det skapar bättre förutsättningar både för dem som utvecklar tekniken och för företagen som utvecklar lösningar åt kunderna.
Ibrahim Baylan, energiminister (S)

Det är många som söker elcertifikat för solcellsanläggningar, både privatpersoner och företag. Ansökningarna fortsätter att komma in i hög takt och vi ser inga tecken på att trenden håller på att mattas av.
Carolina Fröberg, handläggare på Energimyndigheten

Det har varit himla bra, men jag ser att det för privatpersoner har spelat ut sin roll. Idag så innebär det att man hamnar i en kö och det gör att man instället ofta väljer att vänta på att se om man får några pengar, istället för att bygga nu. Om man använder det rotavdrag som finns, då är det mycket enklare dessutom. Då sätter man ett kryss på blanketten när man vill köpa en anläggning. Det dras då av på fakturan direkt. Så då behöver man ju inte vänta alls. Det märker vi, att det är så som man som villaägare vill ha det.
Johan Öhnell, styrelseordförande i Solkompaniet.

 

 Läs också: Priset på 5 kW solceller? Omkring 100 000 kronor