Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Altombolig
SvD
Energi net
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 22. februari 2017

Effektivare luft-luftvärmepump - lägre månadskostnad

Vad Ekodesignkraven och energimärkningen innebär för kostnaden

Luft-luftvärmepump

Effektivare värmepumpar sänker din månadskostnad

Att byta från direktverkande el till luftvärmepump sänker i de flesta fall uppvärmningskostnaden för bostaden. Det är inte ovanligt att månadskostnaden för uppvärming sänks med upp till 50 procent. Även om luftvärmepumpen är eldriven producerar den mer energi än vad den förbrukar, därför är luft-luftvärmepumpen ett perfekt alternativ för dig som vill få ner kostnaderna, men inte har ett vattenburet distributionssystem.

Kostnaden för en totalentreprenad för luft-luftvärmepumpen kan variera. Därför ska du alltid ta in och jämföra olika offerter innan du bestämmer dig för det ena eller andra alternativet. Fyll i formuläret uppe till höger så hjälper vi dig. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

I grova drag kan man räkna med att kostnaden för luft-luftvärmepumpen kommer att hamna mellan 15 000 till 45 000 kronor. Det breda prisspannet beror bland annat på vilken effekt och märke du vill ha på luftvärmepumpen samt hur komplicerat arbetet är i samband med montering och installation. Dessutom kan kostnaden variera beroende på var i Sverige du bor.

Läs även: 3 Faktorer som påverkar priset på luft-luftvärmepumpar.

Vad innebär Ekodesignkrav och energimärkning för kostnaden?

De nya kraven för luft-luftvärmepumpen infördes i januari förra året och har bidragit till att tekniken gått framåt och utvecklingen på värmepumpmarknaden tagit ytterligare fart. Detta medför att du som konsument kan ytterligare sänka dina uppvärmningskostnader med en ny effektiv luft-luftvärmepump. Anledningen är att de skärpta ekodesignkraven och energimärkningen för luftvärmepumpen måste klara av en årsvärmefaktor på minst 3,8.

Enligt Anna Johansson, Enhetschefen för resurseffektiva produkter på Energimyndigheten, skärps ekodesignkraven och energimärkningar succesivt av den anledning att man vill motivera tillverkarna till fortsatt produktutveckling. Dessutom underlättar det för konsumenterna att välja effektiva och välfungerande produkter, som är lönsamt både för plånboken och miljön.

På energimärkningen kan man numera utläsa årsvärmefaktorn, även kallat SCOP-värde. Kravet omfattar att årsvärmefaktorn ska deklareras för effekten i den medelvarma zonen, som motsvarar hur klimatet är i Strasbourg. Man kan även utläsa hur mycket luftvärmepumpen bullrar. Gränsvärdena för luft-luftvärmepumpar på upp till 6 kilowatt är att bullernivån får uppgå till maximalt 60 dB (A) inomhus och 65 dB (A) utomhus.

Hur du läser av energimärkningen

Direktiven för märkning av värmepumpar gäller för alla medlemsländer i EU. Luft-luftvärmepumpen påverkas av klimatet där den sitter monterad och eftersom den främst används för kylning i södra Europa och värme i norra Europa så finns det tre olika klimatzoner och två energiklasser, en för nedkylning och en för uppvärmning.

När du jämför luft-luftvärmepumpar ska du kolla så att den är energiklassad för uppvärmning i nordiskt klimat. Detta ser du i fältet längst till höger på energimärkningen. Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A+++ till G, där A+++ utmärker den mest effektiva. Tänk på att energimärkningskravet endast innebär att producenten måste märka för europeiskt medelklimat, därför kan det ibland vara så att det saknas energiklassning för nordiskt klimat.

kW - Här utläser du luftvärmepumpens effekt, det vill säga hur mycket värme som kan produceras, vilket visas i kilowatt (kW). Kolla effekten för nordiskt klimat längst till höger på etiketten.

SCOP - Detta värde beskriver årsvärmefaktorn, vilken lägst får ligga på 3,8 men i förekommande fall uppgår till 5,1.

kWh/annum - Här visas hur mycket el i kilowattimmar som värmepumpen behöver för ett års drift.

Ekodesignkrav _luftvaermepump _kostnad

Bildkälla: Energimyndigheten