Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 23. januari 2019

Sveriges första plusenergihus

Solfångare på Åsaliden i Växjö för miljövänligt boende

Ett rött hus med solfångare på taket
Bild: Miljösmarta Hus i Småland
 

Åsaliden är ett rött trähus beläget på Östra Lugnet i Växjö. Vid första anblick ser det ut som ett helt vanligt hus, men när du tittar uppåt syns solenergianläggningen som täcker hela södersidan av taket. För Åsaliden är långt ifrån ett vanligt hus - det är Sveriges första plusenergihus. Nu har drygt två år gått sedan projektet startades och utvärderingen av resultatet är positivt.

Solens strålar ger värme och elektricitet

Den 1 april 2012 flyttade familjen Provencher in i Åsaliden för att agera testpiloter som boende i Sveriges första plusenergihus. Huset är inget passivhus, utan kräver viss uppvärmning, vilket om sommaren tillgodoses av de solfångare som installerats på hustaket. Under vintern när solfångarna inte täcker värmebehovet för den 180 m2 stora huset, värms det upp med fjärrvärme som produceras av flis.

Förutom solfångare, finns även 34 m2 solceller som producerar mellan 5000 och 5500 kWh per år, vilket är högre än den årliga elförbrukningen på 4500 kWh om året. Till skillnad från solvärmen som säljs till en lägre kostnad än marknadspriset för fjärrvärme, kan solelen säljas till samma pris som det kostar att köpa in el under vintern när solcellerna inte har tillräckligt hög produktionsnivå.

Projektet är ett samarbete mellan Miljösmarta Hus i Småland och Växjö Energi och förhoppningen är att Åsaliden ska bana väg för fortsatta samarbeten. Det är nämligen inte bara driften av huset som är miljövänlig, utan även byggmaterialet är valt med omsorg för miljön. Miljösmarta Hus i Småland är nämligen en av få husleverantörer på marknaden som producerar koldioxneutrala eller till och med koldioxidpositiva boenden.

Miljötänk inifrån och ut

Vad betyder det att huset är koldioxidneutralt producerat? Genom väl valda material som produceras med låga halter av miljöfarliga utsläpp blir miljöpåverkan minimal. Ingen frigolit används i huskonstruktionen, istället används återvunnit glas som fylls med luft vilket skapar ett material som liknar lecakulor. Många husgrunder gjuts i cement vars framställning står för 10 procent av de globala koldioxidutsläppen. När Miljösmarta Hus i Småland bygger ett hus försöker de därför minimera mängden använd cement.

Likaså är väggarna isolerade med miljövänliga material som flis av återvunnet tidningspapper och fårull. Tidningspapper som isolermaterial känns ganska självklart om man vet att produktionen kräver fjorton gånger mindre energi än produktion av mineralull. Isoleringen består av hela 35 cm flis och sedan 7 cm fårull vilket ger otroligt täta väggar som inte består av några giftiga kemikalier eller allergiframkallande ämnen.

Taket är isolerat med hela 50 cm flis och fårull vilket innebär en tung isolering som verkar positivt eftersom huset blir väldigt tyst. Hela bottenvåningen och badrummet på ovanvåningen har golvvärme installerat. I övriga delen av ovanvåningen finns en typ av värmepanel monterad, vilket skulle kunna beskrivas som en form av vertikal golvvärme. Panelen är ungefär en halvmeter hög och sticker ut 3-4 centimeter från väggen. Inuti panelen finns plaströr med vätska som värms upp med solfångare eller fjärrvärme.

Solfangare _asalid
Bild: Miljösmarta Hus i Småland

Modern teknik tillvaratar värmen från solfångarna

På Åsalidens tak sitter solfångare som varje år producerar i genomsnitt 14 000 kWh varje år. Detta är betydligt mer än husets värmebehov som uppgår till omkring 7000 kWh om året. Dessutom produceras mer värme under sommaren, när det behövs som minst. Värmefördelningen kompenseras genom att överproduktionen pumpas tillbaka in i fjärrvärmenätet. En miljövänlig, men inte ekonomiskt optimal lösning.

Eftersom Åsaliden har en så pass stor värmeproduktion kan detta utnyttjas för uppvärmning av vatten i vitvaror. Tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin värms alla upp med hjälp av värmen från distributionssystemet. Dessutom är alla vitvaror i huset klassade med A+++, en energimärkning som endast får sättas på de mest energieffektiva produkterna på dagens marknad.

Familjen Provencher har tre barn och är en helt vanlig familj. De har inte fått några restriktioner kring sin energiförbrukning, men det finns en skärm som visar all energiförbrukning under hela dygnet. Målet med detta var inte primärt att påverka de boendes beteende, men de hävdar själva att de blivit mer medvetna om sin energikonsumtion tack vare skärmen.

Ett vinnande koncept som ska leda till fler projekt

Åsaliden som projekt har lett till en ökad nyfikenhet kring miljövänligt producerade hus och i dagsläget finns det både privatpersoner och kommuner som är intresserade av liknande fastigheter. Nästa projekt planeras i Växjö och kommer bestå av mellan 20 och 40 hus som tillsammans ska utgöra en grön by i Europas grönaste stad.