Jämför priser på bergvärme
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 11. december 2018

Så väljer du den bästa bergvärmeofferten

Från kalkyl till installation

Ett vägskäl i en snötäckt skog

Är bergvärme rätt för ditt hushåll?

Bergvärme är ett bra val för de flesta hushåll som har en hög energiförbrukning. Bergvärmepumpen ger mellan tre till fem gånger så mycket energi som den förbrukar, vilket gör att bergvärme i kombination med låga elpriser, kan bli en kostnadseffektiv lösning.
Vet du redan hur du ska gå tillväga med val av leverantör, kan du fylla i formuläret till höger. 

Innan du beställer offert för bergvärme bör du fundera över följande frågor - allt för att säkerställa att du får ett så effektivt värmesystem som möjligt:
Leaves _h 500
Hur stor är hushållets årliga energiförbrukning?

Bergvärme, jordvärme och sjövärme innebär en hög investeringskostnad, vilket gör att energiförbrukningen bör vara över 20 000 kWh per år för att det ska löna sig.

Vilken typ av värmesystem har du idag?

En bergvärmepump kräver ett vattenburet distributionssystem med radiatorer eller golvvärme. Har du idag direktverkande el, så måste du beräkna omkostnaderna för att installera ett sådant system. Har du ett vattenburet system räcker det oftast med att justera reglagen på systemet.

Hur väl isolerat är huset?

Ju tätare huset är, desto mindre värme kan läcka ut genom klimatskalet, vilket består av husets ytterväggar, tak och golv. Ett bristfälligt isolerat hus kräver mer energi för att värmas upp och leder till onödiga utgifter. Se därför till att täta tak, väggar, fönster och dörrar i samband med att du energieffektiviserar ditt hus.

Hur ser berggrunden ut?

Bergvärme fungerar bäst när berggrunden har hög densitet och en hög vattenhalt. Denna kombination leder värme bäst. Det är också en fördel om avståndet ner till berget är under 20 meter eftersom jordlagret måste isoleras med så kallade foderrör, vilka förhindrar jordras samt separerar ytvattnet från grundvattnet.

Hur långt är avståndet till närmaste borrhål/brunn?

De generella reglerna kring borrning av bergvärme finns på nationell nivå, men lokala riktlinjer förekommer. Generellt ska avstånd till närmaste energibrunn vara 20 meter, medan avstånd till närmaste vattenbrunn är 20-30 meter beroende på om brunnen är borrad eller grävd. De flesta kommuner har också ett krav på att det ska vara minst 10 meter från energibrunnen till tomtgränsen.

Läs också: Kostnader att beräkna när du ska borra för bergvärme

Innan du ansöker om bergvärmeoffert

När du besvarat frågorna ovan har du en uppfattning om bergvärme är rätt typ av energikälla för ditt hushåll. Eventuellt kan du behöva förbereda huset för övergången genom att byta ut någon eller flera radiatorer, byta ut tätningslisterna i fönstren eller fråga energirådgivaren i din kommun gällande vilken typ av berggrund som är vanligt förekommande i ditt område.

Nästa steg är att ansöka om en offert på bergvärme. Det gör du enklast genom att fylla i GreenMatch formulär på höger sida. De flesta bergvärmeleverantörer gör en offert som inkluderar samtliga steg i installationen: Från borrning av energibrunn till justering av radiatorernas termostater. Förutom standardfrågorna ser vi gärna att du upplyser leverantören om:

Bergvarmeoffert1

För att få en bergvärmeoffert som möter dina behov, är det viktigt att du uppger så korrekta uppgifter som möjligt. De flesta komplikationer med bergvärmeinstallationer beror på feldimensionerade anläggningar, vilket i 90 procent av fallen har sitt ursprung i inkorrekt information gällande energiförbrukning och husets egenskaper.

Läs också: Vad säger värdet för COP om värmepumpen?

Så jämför du offerterna på bergvärme

När du mottagit bergvärmeofferterna återstår valet av leverantör. För att du ska kunna göra en relavant jämförelse krävs det att offerten är specificerad på kostnaden för borrning, grävning, material, samt installation. De flesta leverantörer kan hjälpa dig med att demontera din gamla panna eller värmepump, men berätta detta för leverantörer innan installationen påbörjas.

Bergvarmeoffert2

Offerten ska vara uppdelat mellan material- och arbetskostnad. Det beror på att du endast kan begära ROT-avdrag för arbetskostnaden. Vissa leverantörer räknar med att du vill ansöka om ROT-avdrag, vilket ofta lönar sig vid installation av bergvärme. Tänk på att du endast kan göra avdrag för ROT med upp till 50 000 kronor per år och person.

Läs mer om ROT-avdrag: Vad är priset för en bergvärmepump?

Den bästa bergvärmeofferten

Den bästa offerten på bergvärme är inte alltid den billigaste. För att bergvärmepumpen ska få en lång livslängd krävs det att anläggningen är korrekt dimensionerad. En alltför stor anläggning med djupare energibrunn och större bergvärmepump än vad som är nödvändigt innebär en högre investeringskostnad. Däremot ger en anläggning med bristfällig dimensionering onödigt slitage på systemet, vilket i sin tur leder till kortare livslängd på värmepumpen.

Då bergvärme har en återbetalningstid på 7-10 år, och en beräknad hållbarhet på 20-30 år, så bör kvalitet prioriteras framför ett fördelaktigt pris. Däremot kan priserna skilja sig med 25 procent inom samma region. Det är också en av anledningarna till att Energimyndigheten rekommenderar att du tar in minst tre offerter innan du väljer leverantör.

På GreenMatch får du upp till fyra offerter från olika leverantörer. Offertförfrågan är kostnadsfri och du förbinder dig inte att sluta avtal med någon leverantör. Genom att ansöka om offerter på bergvärme är förhoppningen att du ska kunna sitta ner i lugn och ro för att jämföra offerterna och sedan välja den offert som passar ditt hushåll bäst. Det går inte att säga vilken bergvärmeoffert som är den bästa, men genom att jämföra och utvärdera möjligheterna hoppas vi att du kan finna en leverantör som ger dig den bästa lösningen för ditt hem.

Läs också: Vilken miljöpåverkan har värmepumpar?