Jämför priser på bergvärme
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 03. december 2018

Vad är priset för en bergvärmepump?

Individuella lösningar innebär varierande kostnader

pris_hem
Vad kostar det egentligen att installera bergvärme? Det finns många faktorer som påverkar priset för installation av bergvärmepump. Den största kostnaden är arbetskostnaden, även om värmepumpens pris också påverkar det totala priset. Vid installation av bergvärmepump består arbetskostnaderna av borrning, anslutning och installation av värmepumpen. Beroende på vilken värmepump som passar ditt hus varierar även kostnaderna för denna. 

Tre viktiga frågor om bergvärme

Innan det går att göra en uppskattning av kostnaden finns det några frågor du bör kunna svara på:

1. Förbrukar du över 20 000 kWh per år?

Blir svaret nej, så är kanske inte bergvärme något för dig. Bergvärme har en hög investeringskostnad och ju högre elförbrukning du har, desto mer kan du spara per år.

2. Hur är markförhållandet på din tomt?

Du kan vända dig till din kommun eller en lokal borrentreprenör för att få reda på hur markförhållandena ser ut i ditt område. Om tidigare borrningar har gjorts kan du också få en uppskattning på det förväntade borrdjupet. Hur djupt borrhålet måste vara påverkar kostnaden för arbetet. 

3. Har du ett vattenburet värmesystem?

Om radiatorer (element) eller golvvärme redan finns installerat så kan dessa utnyttjas för att leda ut värmen i huset. Finns inte detta i huset så tillkommer kostnader för inköp och  installation av radiatorer.

Isolering och fönsterglas - ta vara på värmen i huset

För att du ska kunna få rätt typ av bergvärmepump måste du veta hur mycket el du i nuläget förbrukar. Därefter är det lämpligt att se över husets skick. Det är vanligt med värmeläckage runt fönsterkarmar och dörrar. I vissa fall kan även delar av väggarna vara bristfälligt isolerade eller att isolering vikt sig och därmed inte täcker hela väggen. För att undersöka var eventuell värme läcker ut kan du en kall dag gå runt och känna på inneväggarna. Om någon vägg är kallare kan det innebära att du behöver tilläggsisolera just den väggen. Om någon del av ytterväggarna är täckt med frost kan också detta innebära att det läcker ut värme just där.

Bor du i ett äldre hus med tvåglasfönster bör du göra en uppskattning av hur mycket värme som går ut genom till synes stängda fönster. Detta gäller även för fönster med treglas, vilket enkelt kan åtgärdas med hjälp av isoleringslister.

Bergvarme _pris _borrning

Borrning av bergvärme

Borrhålets djup beror på hur långt ner berget finns,hur ytligt grundvattnet ligger samt hur stor värmepump som ska installeras.

Ju närmare till berggrunden och grundvattnet, desto lägre blir priset eftersom borrhålet kan vara grundare. Därför blir det ofta dyrare att borra för bergvärme i Norrland jämfört med södra Sverige.

Priserna nedanför är generella och här ingår kostnader för foderrör och kollektorslang. Foderrören isolerar borrhålet ner till berggrunden och ett par meter därtill. Den förhindrar att jordlagren rasar in, samt håller ytvattnet separerat från grundvattnet.

Kollektorslangen fylls med en vätska bestående av vatten och etanol. Den kopplar samman borrhålet med bergvärmepumpen.

Kollektorslangen måste sedan anslutas till det vattenburna systemet via värmepumpen. Vanligen görs detta i anslutning till borrningen.

Installation av bergvärme

Priset för installation av värmepumpen ingår många gånger vid köp av bergvärmepump. För installation av själva värmepumpen krävs att man gör ett hål i ytterväggen där rören går in i huset.

Alternativt går det att utnyttja befintliga rör från exempelvis en vedpanna. Då kopplas rören från borrhålet samman med befintliga rör. Detta gör dock att du måste ha värmepumpen installerad på samma plats som din varmvattenberedare.

Värmepumpens storlek är som ett stort kylskåp och avger en del ljud. Moderna värmepumpar är dock betydligt tystare än sina föregångare. Här finns det ytterligare ett val att göra. Du kan antingen välja att ha en separat varmvattenberedare eller välja en värmepump som även värmer upp vattnet. Sedan kopplas värmepumpen till el och vatten.

Bergvärmepumpen

Val av värmepump påverkar i hög grad priset för bergvärme. Det finns några stora etablerade företag på den svenska marknaden, men även många andra billigare alternativ. Eftersom bergvärme är en investering på lång sikt så lönar det sig att investera i kvalitativa produkter. Kostnaden för en värmepump varierar från 50 000 till 100 000 kronor, beroende på effekt och varumärke.

Rot-avdrag för arbetskostnaden på bergvärme

Rot-avdrag innebär att du får möjlighet till en skattereduktion med 30% av arbetskostnaden. Arbetskostnaden räknas som ett schablonbelopp och uppgår till 35% av den totala kostnaden. Denna förändring trädde i kraft den 1 januari 2016.

Betalar du 60 000 kronor till ett företag i arbetskostnader så får du alltså tillbaka 18 000 kronor. Det är dock inte riktigt så lätt, och det finns vissa riktlinjer som måste uppfyllas för att du ska vara berättigad rot-avdrag.

  • Du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret.

  • Du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.

  • Du måste äga och bo i fastigheten.

  • Fastigheten måste vara minst 5 år gammal.

  • Gällande borrning för bergvärme och övrigt arbete på tomten så måste du vara ägare av tomten för att få rätt till rot-avdrag.

  • Utföraren får inte vara en närstående släkting.

  • Utföraren måste vara godkänd för F-skattsedel. 

Borrning och installation är godkänt för reduktion enligt skatteavdraget. Observera att kostnader för maskiner och värmepumpen inte räknas som arbetskostnad. Du kan sammanlagt ta ut 50 000 kronor i rot-avdrag per person och år, vilket motsvarar en arbetskostnad på 166 667 kronor. Du kan finna mer information om rot-avdrag på Skatteverkets hemsida.

Priset för en värmepump

Den totala kostaden för installation av bergvärme är väldigt individuellt. Priset varierar beroende på husets placering, del av landet samt elförbrukning.

I norra Sverige blir priset högre eftersom berggrunden är kallare där. Arbetskostnaderna för dessa tjänster tenderar dessutom vara dyrare i Stockholmsområdet jämfört med resten av landet. Det är således svårt att göra en generell uppskattning om totalkostnad för installation av bergvärmepump. 

Energimyndigheten rekommenderar dock att man tar in minst tre offerter från olika entreprenörer innan du påbörjar installation av bergvärme. Offerten ska innehålla specifikationer om vad som ingår i priset, men generellt är hela processen inkluderad i priset för installation av bergvärme. Du kan enkelt fylla i vårt formulär gällande bergvärme för att snabbt och enkelt få flera offerter på pris för installation av bergvärme.

Beställ offerter på bergvärme nu Det tar mindre än 1 minut!